Základné zásady pre vodičov referentov

Vodič referentského vozidla

Hoci platné právne predpisy nedefinujú termín „vodič – referent“, v praxi sa tento výraz bežne používa. Neodborní vodiči majú v pracovnej zmluve ustanovenú inú povinnosť, no pri výkone svojej práce využívajú osobné motorové vozidlo zamestnávateľa na pracovné cesty.

Vodič referent – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou.

Zamestnávateľ vodičov firemných osobných motorových vozidiel je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými PREDPISMI NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI, a to i vodičov referentských vozidiel.

Tu je niekoľko hlavných zásad, ktoré by mali byť ich sprievodcom na cestách:

1. Bezpečnosť na prvom mieste!
Bezpečnosť by mala byť neustále na prvom mieste. Je to priorita pre každého vodiča. V každej situácii je dôležité konať s ohľadom na bezpečnosť Vás a ostatných účastníkov cestnej premávky.
2. Zastavenie na červenú!
Neprejdite na červenú. Zastavte a počkajte na zelenú. Dodržiavanie tohto jednoduchého pravidla je základným pilierom bezpečnej jazdy.
3. Pripútajte sa!
Vždy sa pripútajte a uistite sa, že sú pripútaní aj všetci cestujúci.
4. Nepoužívajte mobil počas jazdy!
Mobilný telefón by nemal byť zdrojom rozptýlenia počas jazdy. Vyhnite sa používaniu mobilného telefónu, aby ste sa mohli plne sústrediť na cestu.
5. Žiadny alkohol ani drogy!
Pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných látok nie je možné bezpečne riadiť vozidlo.
6. Ohľaduplnosť k ostatným!
Trpezlivosť a rešpekt voči ostatným účastníkom premávky sú kľúčové. Dodržiavajte pravidlá cestnej premávky a buďte ohľaduplný k ostatným vodičom.
7. Chodci a Cyklisti
Osobitná pozornosť je potrebná pri chodcoch na prechodoch a cyklistoch. Buďte vždy pripravení zareagovať a umožniť im bezpečné prechádzanie.
8. Rešpektujte dopravné značky!
Dopravné značky sú sprievodcom na cestách. Vždy rešpektujte a dodržujte ich, rovnako ako pokyny policajtov.
9. Prestávky počas dlhých jázd!
Dlhá jazda bez prestávok môže byť veľmi nebezpečná a otupovať vodiča. Pravidelné prestávky sú kľúčom k udržaniu zdravého stavu a koncentrácie.
10. Zdravie a únava!
Nikdy nesadajte za volant, ak sa necítite zdravo, alebo pociťujete únavu. Váš stav zdravia ovplyvňuje vašu schopnosť bezpečne riadiť vozidlo.

Vodiči referentských vozidiel zohrávajú dôležitú úlohu pre plynulý chod organizácií a zároveň významne ovplyvňujú bezpečnosť cestnej premávky, preto je nevyhnutné, aby venovali maximálnu pozornosť vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti ostatných účastníkov ciest.