Motorové píly

Ručná motorová píla.

Pri používaní ručnej reťazovej motorovej píly musí byť bezpečnosť na 1️⃣ mieste!!! Je totiž viac ako pravdepodobné, že vzniknutý úraz bude mať ťažké až fatálne dôsledky!!!

Ručnú motorovú reťazovú pílu môže obsluhovať len osoba plnoletá, zdravotne spôsobilá a s  preukazom obsluhy ručnej motorovej reťazovej píly.

 

🏡 Tu je niekoľko tipov a rád, ktoré by ste mali dodržiavať pri používaní motorovej píly a to aj v domácom prostredí:

✅️ Naučte sa správny spôsob používania: pred použitím si preštudujte návod od výrobcu. Naučte sa, ako pílu správne spustiť, zastaviť a používať. Dodržiavajte všetky pokyny od výrobcu.

✅️ Používajte ochranné osobné pracovné prostriedky: ochranné okuliare na ochranu očí pred prachom, pilinami a inými nečistotami. Ochranné rukavice, ochranu sluchu, ochrannú prilbu a ochranný odev. Tieto ochranné prostriedky vám pomôžu minimalizovať riziko úrazu.

✅️ Pripravte si pracovné prostredie: pred začatím práce si vyčistite pracovnú plochu od prekážok a nepotrebných predmetov. Uistite sa, že v okolí nie sú prítomní ľudia, zvieratá alebo deti. Môžete použiť aj signalizačné pásky alebo značky na upozornenie ostatných na nebezpečenstvo.

✅️ Správne držte pílu: držte pílu pevne s obidvoma rukami. Jedna ruka by mala byť na rukoväti a druhá na zadnom madle. Toto držanie umožňuje väčšiu kontrolu nad pílou počas práce.

✅️ Pracujte vo vhodnej polohe: stojte pevne, s rozkročenými nohami na šírku ramien. Dbajte na to, aby ste nemali nohy alebo iné časti tela v smere rezu.

✅️ Nikdy nepíľte špičkou motorovej píly‼️

Na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly potrebujete odbornú spôsobilosť- PREUKAZ ‼️

Toto nikdy nerobte:

  1. Nepíľte, ak sa cítite čo i len trochu unavene.
  2. Ak sa cítite choro, malátne, požili ste omamné lieky či alkohol alebo niečo, čo ovplyvňuje vašu pozornosť, v žiadnom prípade nemanipulujte s motorovou pílou, ohrozíte tak seba a aj ľudí okolo vás.
  3. Počas pílenia nikdy nepodľahnite presvedčeniu, že to máte v malíčku. Ľahko sa stáva, že pri myšlienke, ako pílu hravo ovládate, strácate počiatočné sústredenie a ani neviete ako a môžete prísť k úrazu.
  4. Nikdy nepíľte hornou hranou a vyhnite sa aj píleniu špicou lišty.
  5. Nepoužívajte elektrické píly s káblom pri rúbaní stromov.

,,Pre vlastnú bezpečnosť a ochranu zdravia nezabúdajme na BOZP pri manipulácii s ručnou reťazovou motorovou pílou“.