Úrazy na pracovisku

Úrazy na pracovisku, pošmyknutie

Úrazy na pracovisku sú vážny problém, no mnohým z nich sa dá predísť niekoľkými jednoduchými opatreniami. Jedným z najbežnejších typov úrazov na pracovisku sú pošmyknutia, zakopnutia a pády, ktoré môžu spôsobiť vážne zranenia a dokonca aj smrteľné následky.

Aby ste predišli pošmyknutiu, zakopnutiu a pádom na pracovisku, postupujte podľa týchto tipov:

✅ Udržujte podlahy čisté a suché a okamžite vyčistite všetky rozliatia alebo nečistoty
✅ Buďte opatrní pri chôdzi po nerovnom povrchu alebo schodoch
✅ Noste vhodnú obuv s protišmykovou podrážkou
✅ Na schodoch a iných vyvýšených miestach používajte zábradlia
✅ Vyhnite sa noseniu ťažkých alebo objemných predmetov, ktoré vám bránia vo výhľad
✅ Udržujte správne osvetlenie – nedostatočné osvetlenie môže zvýšiť riziko pádu.
✅ Zabezpečte, aby boli všetky pracoviská dobre osvetlené, najmä v tmavých alebo úzkych priestoroch.
✅ Označte nebezpečné oblasti – kdekoľvek, kde existuje riziko pošmyknutia alebo pádu, označte tieto oblasti vhodnou signalizáciou alebo výstražnými páskami.
✅ Hlásenie incidentov – podporujte zamestnancov v hlásení incidentov a nehôd, aby sa mohli prijať opatrenia na predchádzanie podobným situáciám v budúcnosti.

Tým, že urobíte tieto kroky a budete si dávať pozor na svoje okolie, môžete pomôcť predchádzať bežným zraneniam na pracovisku a zostať pri práci v bezpečí. Pamätajte, že bezpečnosť by mala byť na pracovisku vždy najvyššou prioritou.

,,Zabezpečte svojich zamestnancov, chráňte svoju firmu!“