Poučená osoba bez elektrotechnického vzdelania §20

Poučená osoba bez elektrotechnického vzdelania §20

20,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 10,00 € bez DPH

Viac informácií

Školenie pre osoby bez elektrotechnického vzdelania je kľúčové pre zaistenie bezpečnej a efektívnej práce s elektrickými systémami. Náš kurz vám pomôže získať potrebné vedomosti a zručnosti na minimalizáciu rizík a správne zaobchádzanie s elektrickými zariadeniami, čím zvýšite bezpečnosť na pracovisku a znížite možnosť nehôd.

Objednajte si školenie a dovoľte nám byť Vašim partnerom v tomto dôležitom procese zdokonalenia pracovnej bezpečnosti.

Forma štúdia: interaktívna prezentácia

Kategória:

Popis

Školenie/ poučenie sa vykonáva v zmysle vyhl. č.508/2009 Z.z.

Poučená osoba §20 je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.