Diizokyanáty – pokročilá odborná príprava

Diizokyanáty – pokročilá odborná príprava

55,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 50,00 € bez DPH

Viac informácií

Kurz je určený pre osoby, ktoré priamo manipulujú s diizokyanátmi, najmä v stále teplom prípadne horúcom stave nad 45°C, aplikáciou striekaním, lievaním a údržba.

Náš kurz Vás pripraví na bezpečnú manipuláciu s týmito látkami a zabezpečí vašu ochranu. Absolvovaním kurzu jednak ušetríte zákonné sankcie, ktoré sú až do 20 000 Eur, ale hlavne zaistíte si zdravšiu a bezpečnú budúcnosť pri manipulácii s týmito nebezpečnými chemickými látkami.

Forma štúdia: video-prezentácia

Kategória:

Popis

Diizokyanáty sú chemické látky, ktoré sa nachádzajú napr. v purpenách, tmeloch, náteroch, ako zložky v lepiacich zmesiach, pri výrobe automobilových dielov a pod. Je dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia pri práci s diizokyanátmi, nakoľko sú to dráždivé látky a pri nesprávnom zaobchádzaní môžu predstavovať zdravotné riziko.

Diizokyanáty sú chemické látky, s ktorými sa môžeme stretnúť v nasledovných odvetviach:
✅ Výroba lakov a náterov: reaktívne zložky v tvorbe polyuretánových lakov a náterov.
✅ Stavebníctvo: zložky v montážnej pene na tesnenie a izoláciu.
✅ Automobilový priemysel: pri výrobe izolačných materiálov a ochranných vrstiev na elektrických vodičoch.
✅ Výroba textilu: na tvorbu pevných a odolných materiálov, ako sú napríklad záclony, čalúnenie a pod.
✅ Výroba plastov: reaktívne zložky pri výrobe tvrdých a odolných plastov.
✅ Výroba lepidiel: ako zložky v lepiacich zmesiach na lepenie rôznych materiálov.

Pokročilú odbornú prípravu, vrátane online odbornej prípravy musia absolvovať zamestnanci a SZČO, ktorí manipulujú s diizokyanátmi nasledovným spôsobom:

  • manipulácia s neúplne vytvrdenými predmetmi (napr. čerstvo vytvrdené, stále teplé),
  • aplikácie odlievaním,
  • údržba a oprava vyžadujúca si prístup k zariadeniu,
  • otvorená manipulácia s teplými alebo horúcimi prípravkami (> 45 °C),
  • striekanie v otvorenom priestore s obmedzeným alebo len prirodzeným odvetraním