Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou

Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou

20,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 10,00 € bez DPH

Viac informácií

Školenie práce vo výškach je Vašim kľúčom k bezpečnej a efektívnej práci na výškových miestach. Získate dôkladné vedomosti o bezpečnostných postupoch, technikách a vybavení potrebnom pre prácu vo výškach. S naším odborným školením budete pripravení na rôzne pracovné výzvy a zvýšite svoju produktivitu. Nezabudnite, bezpečnosť je na prvom mieste! Objednajte si naše školenie práce vo výškach ešte dnes a začnite pracovať s istotou a bezpečnosťou.

Forma štúdia: interaktívna prezentácia

Kategória:

Popis

V zmysle legislatívnych predpisov je každá osoba, ktorá vykonáva prácu vo výške viac ako 1,5 metra alebo pri výkope hlbšom ako 1,3 metra povinná absolvovať školenie.

Školenie sa vzťahuje na výkon prác vo výške a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky. Po jeho úspešnom absolvovaní Vám bude vystavený záznam zo školenia na výkon prác vo výške a nad voľnou hĺbkou. V zmysle legislatívnych predpisov je povinnosť absolvovať opakované oboznámenie 1x 12 mesiacov.

Za práce vo výške a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej techniky sa považujú práce:

  • vo výške nad 1,5 m, ak nemožno pracovať z pevnej a bezpečnej pracovnej podlahy (najmä murári, klampiari, údržbári, opravári, elektrikári, maliari, vodiči nákladných motorových vozidiel a mnoho ďalších)
  • z pohyblivej pracovnej plošiny,
  • z rebríka vo výške nad 5 m,
  • pri zemných prácach vo výkope hlbšom ako 1,3 m (kde hrozí utopenie, zapadnutie v jamách
    a nádržiach s vodou, vápnom, maltou, zasypanie materiálom alebo iné nebezpečenstvo poškodenia zdravia).