Obsluha krovinorezov, vyžínačov, kosačiek, postrekovačov

Obsluha krovinorezov, vyžínačov, kosačiek, postrekovačov

20,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 10,00 € bez DPH

Viac informácií

Školenie poľnohospodárskej techniky je určené pre osoby obsluhujúce najmä kosačky, krovinorezy, vyžínače, samochodné postrekovače a dojacie zariadenia.

Objednajte si naše školenie o poľnohospodárskej technike a zlepšite svoje povedomie o bezpečnejšej práci.

Forma štúdia: interaktívna prezentácia

Kategória:

Popis

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to aj pri obsluhe poľnohospodárskej techniky, najmä krovinorezov, vyžínačov, kosačiek, prípadne postrekovačov, zavlažovacej a dojacej techniky.

Oboznámenie sa vykonáva 1×24 mesiacov, kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou.

Zamestnávateľ je povinný zamestnancov informovať o všetkých opatreniach a postupoch, ktoré sú potrebné v prípade, ak by bol ohrozený ľudský život.

Účelom oboznámenia je:

  • oboznámiť pracovníkov, ktorí obsluhujú poľnohospodársku techniku s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách pracovných prostriedkov,
  • informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti,
  • oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách,
  • oboznámiť o správnom používaní pracovných prostriedkov.