Školenie vodičov referentských vozidiel

Školenie vodičov referentských vozidiel

20,00  bez DPH

Chcete získať výhodnejšie ceny?

Staňte sa našim zmluvným partnerom a cenu za školenie by ste mali za zvýhodnených 10,00 € bez DPH

Viac informácií

Celkovým cieľom produktu „Školenie vodičov referentov“ je zvýšiť bezpečnosť, efektívnosť a profesionalitu vodičov vo svojej pracovnej činnosti, čo prispieva k lepšiemu riadeniu vozidla a k znižovaniu rizika dopravných nehôd. Výhodou je možnosť absolvovať školenie vo vlastnom tempe.

Forma štúdia: interaktívna prezentácia

Kategória:

Popis

S prevádzkovaním firemných automobilov, či už osobných alebo nákladných, sa spájajú aj administratívne povinnosti.

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi
a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a to i vodičov referentských vozidiel.

Oboznámenie sa vykonáva 1×36 mesiacov (resp. 1 x 24 mesiacov), kvalifikovanou odborne spôsobilou osobou.

Vodič referentského vozidla je každá osoba, ktorá používa vozidlo firmy bez ohľadu na účel použitia.

Okrem toho rozlišujeme skupiny:

  • vodič referent – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorý na služobnej ceste vedie vlastné vozidlo alebo vozidlo zamestnávateľa, ale vedenie vozidla nie je jeho hlavnou činnosťou,
  • vodič z povolania do 3,5t – je vodič motorového vozidla do 3,5t, ktorého hlavnou pracovnou náplňou je vedenie motorového vozidla,
  • opravár, údržbár – opravár alebo údržbár v autoservise, ktorý vykonáva kontrolu, údržbu a opravy motorových vozidiel,
  • vedúci pracovník – pracovník, ktorý riadi činnosť vodiča referenta alebo vodiča z povolania alebo opravára, údržbára (na to aby mohol zodpovedne riadiť činnosť musí mať potrebnú kvalifikáciu
    – školenie).

Účelom oboznámenia je:

  • oboznámiť vodičov, vodičov referentov, údržbárov alebo opravárov a riadiacich pracovníkov s bezpečnosťou práce pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel,
  • informovať zúčastnených o možných ohrozeniach, nebezpečenstvách a rizikách pri ich činnosti,
  • oboznámiť zúčastnených o konkrétnych úrazoch, nehodách, ktoré sa stali pri prevádzke, údržbe a opravách motorových vozidiel,
  • oboznámiť o správnom vedení evidencie o dobe vedenia motorového vozidla.